Veien fra BK til AK. Kurset går i Danmark og Norge.

 

Dette kurset er for deg som ønsker oppfølging over tid på veien fra BK til AK. Dere vil få lekser mellom hver samling, og dere vil måtte sette  konkrete mål som vi jobber sammen med å nå.

Kurset består av en kombinasjon av heldagskurs og kveldstreninger, i alt  4 samlinger fra mars til juli.