Hvordan føre hund i AK -2019

- for ekvipasjer som skal starte i AK i løpet av 2019

Vi ønsker å finne ekvipasjer som er interessert og som ønsker å jobbe målrettet gjennom vinteren. 

Dere vil få lekser mellom hver samling, og dere skal sette dere konkrete mål som vi jobber sammen med å nå.

Kurset går over 4 hele dager, ca 1 samling i mnd.

For å delta på denne gruppa, må hunden klare  å jobbe i gruppe uten å knalle . 

Hunder som utagerer kan dessverre ikke delta på kurset.

Kurset vil foregå på Jevnaker.